Naast woningbouw is JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. gespecialiseerd in het bouwen van bedrijfspanden. Het kostenplaatje nauwlettend in het oog houdend zorgen wij voor een zo optimaal mogelijke invulling van uw wensen en nemen u, zoals eerder gezegd, alle werkzaamheden uit handen. Van het indienen van bouwtekeningen tot het onderhouden van uw pand. Kom gerust eens langs om uw wensen en eisen te laten inventariseren, zodat wij voor u een passende oplossing kunnen bedenken.

JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft in nauwe samenwerking met  architecten diverse woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van appartementen tot eengezinswoningen waarbij altijd de klemtoon is gelegd op kwaliteit, duurzaamheid en degelijkheid. Bij deze projecten is altijd gestreefd tot een uitstekende harmonie tussen de wensen van de kopers en de samenhang van de woningen met hun omgeving.

Zowel voor bedrijven als particulieren is verbouw ook een onderdeel van de bedrijfsstructuur. Talloze verbouwingen zijn hier aan vooraf gegaan. Van klein tot groot kunnen wij voor u verzorgen de verbouwingen aan uw woonhuis of bedrijfspand.

JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. richt zich op projectontwikkeling op het gebied van woningbouw, herstructurering van binnenstedelijke gebieden en commercieel onroerend goed.

JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. ontwikkelt zowel voor opdrachtgevers als op eigen initiatief. Slagvaardig, niet bang om risicodragend te participeren en in staat om snel te beslissen. Dat kan dankzij de korte lijnen en grote expertise op het gebied van projectontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. Als het voor alle partijen meerwaarde oplevert, werken we samen met externe organisaties en/of grondeigenaren.

JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft oog voor de omgeving en maatschappelijke factoren. Met name bij binnenstedelijke ontwikkelingen leggen politieke en sociaal maatschappelijke doelstellingen groot gewicht in de schaal. Kleine en grote projecten: JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. spant zich in voor een verantwoord gebruik van de ruimte in samenhang met een leefbare omgeving. Projectontwikkeling is immers meer dan stenen stapelen.